Mixed spelen als alternatief en uitdaging !

Gedurende het Stedentennis (proef)seizoen 2016/7 wordt algemeen toegestaan dat als alternatief voor beide dubbels er mixed gespeeld mag worden en wel per categorie(4) apart.

Wel is hierbij de uitdrukkelijke toestemming nodig van beide spelende Stedenteams bij de uitwisseling.

Hiertoe zullen zowel STTN reglementen als (uitwissel) formulieren aangepast worden.

Deze vernieuwing zal uiteraard aan het einde van het seizoen geëvalueerd worden.

Uitbreiding t/m 23 jaar.

Gedurende het Stedentennis seizoen 2016/7 wordt algemeen de deelname leeftijdscategorie van t/m 20 jaar uitgebreid naar t/m 23 jaar. Hiertoe zal het STTN reglement gewijzigd worden.

Aan het einde van het seizoen zal er evaluatie volgen van deze uitbreiding.

De voorgeschiedenis

In de winter 1981/1982 wordt door het management van “DE BRUG” in Mierlo aan het de KNLTB (districten Noord-Brabant en Limburg) gevraagd om bij gelegenheid van de in gebruikstelling van het sportgedeelte van het complex een internationaal tennisgebeuren voor jeugdspelers te organiseren. De enige “eisen ” zijn : een teamgebeuren met meerdere leeftijdscategorieen en niet lijkend op “Tulip Cup” (de huidige Tennis Europe Wintercup), zoals die in Veldhoven wordt gespeeld.

Het toernooi krijgt gestalte en wordt in februari 1982 gehouden. Er zijn zowel bij de jongens als de meisjes zes deelnemende teams : Belgie, (West) Duitsland, Finland en 3 Nederlandse teams. De leeftijdscategorieen zijn onder 16 en onder 18.

Het succes van de formule, maar vooral de ontspannen sfeer (wel vertegenwoordiging maar geen titelstrijd, coaching) en het “meetellen” in de uitslag van het team, leidt bij organiserende mensen tot de opmerking : “zoiets zouden we ook moeten organiseren voor de kinderen, die ‘swinters niet aan de bak kunnen komen”, boven verenigingsverband, maar toch als een “vertegenwoordiging”. De idee van Stedentennis Internationaal is geboren.

Onder leiding van de Heer Hezemans die zowel zakelijke als sportieve contacten inzet, met onder anderen Frits Raymakers (tegenwoordig nog betrokken bij TT Asten) als liaison met tennistrainers en de heer Jansen (de vader van Rob Jansen, TT de Kempen), tennissende haleigenaar , worden meerdere Teamtennis Stichtingen opgericht in Noord-Brabant en Limburg met associees in Duitsland en Belgie, met als “Overkoepeling” De Stichting Teamtennis Internationaal. In oktober 1983 gaat de eerste competitie van start.

In 1987 wordt om diverse redenen de naam officieel gewijzigd naar “Stichting Teamtennis Nederland” met afkorting S.T.T.N.