Teams

Ieder team bestaat uit minimaal 16 spelers, verdeeld over vier leeftijds-categorieën :
t/m 12 jaar, t/m 14 jaar, t/m 16 jaar, 17 t/m 20 jaar (in het seizoen 2016-17 oudste categorie is t/m 23 jaar).
In iedere leeftijdscategorie spelen minimaal twee jongens en twee meisjes.

Wedstrijden

Er worden in iedere leeftijdscategorie twee meisjes-enkels en twee jongens-enkels gespeeld, alsmede een (1) meisjes-dubbel en een (1) jongens-dubbel of (2) gemengd dubbels.

Het totaal aantal partijen per (team)wedstrijd is derhalve: 16 enkelspelen en 8 dubbelspelen is: 24.

Een partij bestaat uit twee sets, waarbij per gewonnen set een (1) punt wordt toegekend. In totaal worden dus 48 punten verdeeld. Bij de stand 5-5 in de set wordt een tie-break gespeeld.

Coaching is toegestaan onder voorwaarden zoals vastgelegd in het competitiereglement.

Speelgerechtigheid

Naast de beperkingen op grond van leeftijd, zijn uitgesloten :

spelers met een ATP of WTA ranking.

Uitbouw

De S.T.T.N. (Stichting TeamTennis Nederland) stelt zich op het standpunt een geleidelijke aaneengesloten groei toe te staan in zowel Nederland, België als Duitsland.